Skip to main content
Topp1

På andra sidan Åreskutan
Bortom alla liftsystem ligger Huså. Där, i ett gårdsbageri med generationers mathantverk i väggarna, bakar vi Huså Bröd.
I dag har ryktet om vårt varsamt framställda knäcke och våra frökex med låg kolhydrathalt spritt sig över hela landet. Efterfrågan växer även utomlands.

Vi kombinerar traditionella spannmål som korn och råg, med en blick för vad den moderna människan vill ha. Vårt hantverk bygger på ekologiska och småskaliga principer. Förutom att vi vill att fler ska få njuta av vårt bröd hoppas vi kunna inspirera till en samhällsutveckling som ger möjlighet att bo och verka i hela Sverige.

Gårdsbutiken öppen 8-20.

Huså är en genuin fjällby som ligger vackert placerad mellan Åreskutan och Kallsjön. På 1700-talet gjordes kopparfyndigheter vid Åreskutans fot. Huså blev centrum för kopparbrytningen och växte till Mellannorrlands största industriort. Efter 150 år tog koppar-epoken vid Åreskutan slut, och Huså slumrade in i en Törnrosasömn.

Genom byn forsar Husån, med vatten från fjället, ut i Kallsjön. Oavsett årstid är Huså bedövande vackert. Ja, vi menar att det är den bästa platsen på jorden.